بدن و مورولوژی

آیا شما نیمرخ مستطیلی، مثلثی یا ساعت شنی دارید؟ کدام قطعات برای شما مناسب تر است؟ اینها پاسخ های خریدار شخصی شما هستند. فرم بدن شامل شکل بدن ساعت شنی، شکل بدن مثلث، شکل بدن مثلث معکوس یا شکل بدن مستطیل شکل می‌شود.