مد لباس

حس خوب لباس شامل انتخاب لباس مناسب (به ویژه از نظر اندازه) و یادگیری نحوه پوشیدن آن به گونه ای است که هم جذاب و هم راحت باشد. راهنمای لباس ما نحوه اندازه‌گیری اندازه سینه و سینه‌بند، نحوه ساخت لباس‌های ژاکت جین، محل پیدا کردن لباس‌های کار ارزان‌قیمت و موارد دیگر را پوشش می‌دهد.